Missie en visie


Ons missie

J&D Leidingsystemen B.V. wil haar afnemers voorzien van dienstverlening op het gebied van veilige, kwalitatief hoogwaardige distributienetwerken voor gas, water, elektriciteit en telecom. Deze netwerken verschaffen comfort aan de eindgebruikers en vormen een onmisbare schakel in productieprocessen. Dit alles willen wij realiseren in combinatie met sociaal, milieutechnisch en economisch verantwoord ondernemerschap.
J&D Leidingsystemen B.V. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in renovatie, onderhoud, sanering, aanleg...

MVO en Integriteit


Het Strategisch Kader

Voor J&D Leidingsystemen B.V. is het voeren van een hoogwaardig MVO-beleid een expliciete strategische keuze. Het streven is een stabiele positie te verwerven en te behouden tussen de andere duurzame collega's die ook dienstverlenend optreden voor onze drie grootste opdrachtgevers in de energiesector maar dan meer vanuit een praktische benadering. In 2007 is de aanzet gegeven tot een herijking van het Strategisch Kader om de koers aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Het resultaat van deze herziening is doorgevoerd in het kwaliteitssysteem van J&D Leidingsystemen B.V. en laat zich als volgt samenvatten...

GeschiedenisEinde 1994 hebben de heren A. van Doorn, J. Jonker en F. Hamstra de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot samenwerking in een nieuw op te richten bedrijf met de naam J&D Leidingsystemen. J&D Leidingsystemen is op 1 april 1995 van start gegaan als eenmansbedrijf op naam van de heer A. van Doorn.
Bij de KvK staat J&D Leidingsystemen, op dat moment, ingeschreven als bedrijfsomschrijving: Het exploiteren van een lekzoekbedrijf op gas- en waterleidingen en het onderhouden en aanleggen van gas-, water-, elektra- en telecommunicatienetten alles in de ruimste zin des woords...

Contact Info

Vestigingsadres:

Romke van Damwei 28

8406 EL Tijnje

Postadres:

J&D Leidingsystemen B.V.

De Tjonger 22A

8253 PZ Dronten

Bank NL91RABO 0110.0944.84
K.v.K. 65203240
BTWnr.
NL856018703.B01